นโยบายความเป็นสวนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Hotel Greenpia Minami Aso (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ของเรา") มีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวในบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการนี้") (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายนี้")

บทความ 1 (ข้อมูลความเป็นส่วนตัว)

1 ของข้อมูลส่วนบุคคล "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะอ้างถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งรวมถึงชื่อวันเดือนปีเกิดและวันเดือนปีเกิดที่อยู่ในข้อมูล ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลตามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลติดต่อหรือคำอธิบายอื่น ๆ

2 ของข้อมูลความเป็นส่วนตัว "ข้อมูลประวัติและข้อมูลลักษณะเฉพาะ" หมายถึงข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ระบุไว้ข้างต้นและอ้างถึงบริการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหน้าที่ดูและโฆษณา ประวัติคำค้นหาที่ค้นหาโดยผู้ใช้วันที่และเวลาที่ใช้วิธีการใช้สภาพแวดล้อมการใช้รหัสไปรษณีย์และเพศอาชีพอายุที่อยู่ IP ของผู้ใช้ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลตำแหน่งข้อมูลประจำตัวของเครื่องปลายทาง ฯลฯ ชี้ไปที่

ข้อ 2 (วิธีรวบรวมข้อมูลความเป็นส่วนตัว)

1 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานเราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อวันเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขใบขับข่เป็นต้น มี. นอกจากนี้บันทึกธุรกรรมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ทำระหว่างผู้ใช้และคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (ผู้ให้ข้อมูลผู้โฆษณาปลายทางการจัดจำหน่ายโฆษณา ฯลฯ ) อาจเรียกเก็บจาก "พันธมิตร"

2 สำหรับผู้ใช้เราใช้บริการและซอฟต์แวร์ซื้อผลิตภัณฑ์ประวัติหน้าที่ดูและโฆษณาค้นหาคำค้นหาวันที่และเวลาที่ใช้วิธีการใช้งานสภาพแวดล้อมการใช้งาน (เมื่อใช้ผ่านเทอร์มินัลมือถือ) (รวมถึงสถานะการสื่อสารของเทอร์มินัลที่เกี่ยวข้องข้อมูลการตั้งค่าต่างๆเมื่อใช้งาน ฯลฯ ) ที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลตำแหน่งข้อมูลประวัติเช่นข้อมูลการระบุตัวตนของเครื่องปลายทางและข้อมูลลักษณะเฉพาะผู้ใช้สามารถให้บริการของ บริษัท และ บริษัท คู่ค้าของเราได้ รวบรวมเมื่อใช้หรือเรียกดูหน้า

ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลการลงทะเบียนเช่นชื่อที่อยู่ข้อมูลติดต่อวิธีการชำระเงินบริการที่ใช้และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของตเองและดูสถานะการใช้งาน , และจุดประสงค์ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคา ฯลฯ

(2) จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลติดต่อเช่นชื่อและที่อยู่เมื่อใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งเตือนหรือติดต่อผู้ใช้หรือเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ใช้หรอติดต่อผู้ใช้ตามความจำเป็น

(3) ใช้ข้อมูลเช่นชื่อวันเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขใบขับขี่และผลการจัดส่งจดหมายพร้อมใบรับรองการจัดส่งเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จุดประสงค์ที่จะทำ

(4) การชำระชื่อและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ซื้อประเภทและระยะเวลาการใช้บริการจำนวนครั้งจำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินชื่อที่อยู่หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

(5) เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลได้ง่ายขึ้นข้อมูลที่ลงทะเบียนกับเราสามรถแสดงบนหน้าจอป้อนข้อมูลและบริการอื่น ๆ ฯลฯ (จัดหาโดยพันธมิตร) ตามคำแนะนำของผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของการโอนไปยัง (รวมถึงที่ทำ)

(6) การใช้งานของผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้เช่นการชำระเงินล่าช้าหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือผู้ใช้ที่พยายามใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือไม่สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลเช่นโหมดการใช้งานชื่อและที่อยู่เพื่อปฏิเสธ

(7) เพื่อตอบคำถามจากผู้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการให้บริการแก่ผู้ใช้เช่นการสอบถามและข้อมูลการเรียกเก็บเงินสถานะการใช้บริการของผู้ใช้การติดต่อ วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลปลายทาง

(8) วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น

มาตรา 4 (การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม)

1 เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

(1) เมื่อกฎหมายกำหนด

(2) เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

(3) เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนหรือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

(4) เมื่อมีความจำเป็นที่สถาบันระดับชาติหรือหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการที่กำหนดโดยกฎหมยและข้อบังคับและต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความเสี่ยงที่จะรบกวนการทำ���านของ

(5) เมื่อมีการประกาศหรือประกาศเรื่องต่อไปนี้ล่วงหน้า
I: วัตถุประสงค์ของการใช้งานรวมถึงข้อกำหนดใ้กับบุคคลที่สาม
Ⅱ: รายการข้อมูลที่ให้แก่บุคคลที่สาม
Ⅲ: วิธีการหรือวิธีการจัดหาบุคคลที่สาม
Ⅳ: หยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามคำร้องขอของบุคคลนั้น

2 แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้านี้กรณีต่อไปนี้จไม่ตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของบุคคลที่สาม

(1) เมื่อเราจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนในขอบเขตที่จำเป็นเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

(2) เมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ

(3) เมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้อเท็จจริงนั้นรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันช่วงของผู้ที่ใช้ร่วมกันและการใช้งาน เมื่อบุคคลได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของบุคคลและชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลนั้นอยู่ในสถานะที่บุคคลนั้นสามารถทราบได้ง่าย

มาตรา 5 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

1 เมื่อบุคคลนั้นร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเปิดเผยให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า อย่งไรก็ตามหากการเปิดเผยนั้นอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เราจะไม่เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนและหากเราตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบดังกล่าวโดยไม่ชักช้า จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 เยนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละครั้ง

(1) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือสิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ ของบุคคลหรือบุคคลที่สาม

(2) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะขัดขวางการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม

(3) เมื่อละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

2 แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้านี้ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อมูลประวัติและข้อมูลลักษณะเฉพาะจะไม่ถูกเปิดเผยตามหลักการ

มาตรา 6 (การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล)

1 หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ บริษัท เก็บไว้ไม่ถูกต้องผู้ใช้สามารถขอให้ บริษัท แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่ บริษัท กำหนด

2 หากเราได้รับคำขอจากผู้ใช้และพิจารณาว่าจำเป็นต้องตอบกลับคำขอเาจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มาตรา 7 (การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ )

บริษัท ระงับหรือลบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเนื่องจากมีการจัดการเกินขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือเนื่องจากได้มาโดยวิธีการฉ้อโกง (ต่อไปนี้ "ใช้") เมื่อได้รับการร้องขอเราจะดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นโดยไม่ชักช้าและจากผลที่ได้เราจะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงผลกระทบนั้น อย่างไรก็ตามหากมีค่าใชจ่ายจำนวนมากในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือหากเป็นการยากที่จะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและหากจำเป็นสามารถใช้มาตรการอื่นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลได้ , ใช้ทางเลือกนี้

มาตรา 8 (การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

1 เนื้อหาของนโยบายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

2 เว้นแต่ บริษัท จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลนับจากเวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้